ဝန်ဆောင်မှုစင်တာများ

အနီးအနားမှာရှိတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုကိုရှာပါ

အနီးဆုံး ၀န်ဆောင်မှုစင်တာကိုဒေသတွင်းတည်နေရာရှာဖွေပါ။

ဝန်ဆောင်မှုများကိုအောက်ပါ Desire Autoworks ဌာနခွဲများတွင်ရရှိနိုင်သည်။

Matt Glory

အမှတ်- (50) ၊ အေးရိပ်မွန်(၂)လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09-5140079 ၊ 09-5102715

Nippon Auto Showroom

အမှတ် - 47/48 (ဘီ) ၊ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ဗဟိုလမ်းထောင့်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 01-504666 ၊ 01-504333 ၊ 01-503550 ၊ 09-444999836 ၊ 09-974040800 ၊ 09-974040700

PIT & GO Emerald Crown Auto Parts & Service Center (Yangon)

အမှတ် (ဘီ-၁)၊ ပဒုမာလမ်း၊ ၂၄ ရပ်ကွက်၊ စုပေါင်းမှတ်တိုင်၊ KBZ ဘဏ်နောက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09-5077642, 09-73128811, 09-73138787, (Hotline : 09-444112664)

PIT & GO Emerald Crown Lay Daunt Kan (Yangon)

အမှတ် (၂၉-က)၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း (ဘဝမြင့်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်အနီး)၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ 09-266662290, 09-266662291, (Hotline: 09-26666292)

PIT & GO Lan Thit Auto Service (Yangon)

နံပါတ် (၆၁)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်း၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ 09-457755262, 09-457755263

တွံတေးဆိုင်ခွဲ

အမှတ်(4/5)၊ မြို့ရှောင်လမ်း၊ ရွှေဆံတော်ဘုရားအနီး၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09-893200091

ဝေဇယန္တာဆိုင်ခွဲ

အမှတ်(10)၊ ဝေဇယန္တာလမ်း၊ ပါရမီမီးပွိုင့်အနီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 01-8500677

အင်းစိန် ဂျပန်လမ်းဆိုင်ခွဲ

အမှတ် (63/က)၊ သီရိမင်္ဂလာလမ်း၊ အရှေ့ရွာမရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ 09-421012359
Compare List
After Sales Service